Общи условия

 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да продължите използването на този сайт.

Продажбата на Лекарствени продукти от www.sopharmacy.bg е строго забранена за лица под 18 години!


ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите Общи условия регламентират взаимоотношенията между доставчика „Софармаси 6” ЕООД и потребителите, купувачи на стоки, които се предлагат на сайта www.sopharmacy.bg, посредством договор от разстояние, сключен между страните. Покупка от сайта може да бъде осъществена като нерегистриран потребител, или след регистрация и създаване на профил на потребителя. Всеки потребител попълва регистрационна форма, в която трябва да посочи верни и точни данни, в т.ч. данни за доставка, телефон, имейл и др. Потребителят декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия с поставяне на отметка в поле „Съгласен съм с Общи условия“ на регистрационната бланка.  

Използването на  услугите на сайта www.sopharmacy.bg може да бъде само за лични/нетърговски  цели.

“Софармаси 6” ЕООД не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки, както и не гарантира непрекъснатата активност на всички функционалности на сайта.

“Софармаси 6” ЕООД си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки/неточности в информацията за продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите.

Възможно е за едни и същи продукти да има разлика в обявените цени и активности във физическите аптеки и тези на www.sopharmacy.bg.


1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

„Софармаси 6” ЕООД е с ЕИК 202907906, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, район „Изгрев”, ж.к. „Изток“, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А", ет.12.

„Софармаси 6" ЕООД притежава разрешение, по смисъла на чл. 240, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в обекта на дружеството, находящ се на адрес: гр. София, ул. „Кричим“ № 2, с ръководител Ленка Косанова, а именно Удостоверение № 16-3/07.04.2015, издадено от Столична Регионална Здравна Инспекция.

“Софармаси 6” ЕООД  притежава разрешение за извършване на търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание чрез интернет сайта www.sopharmacy.bg № АП-1325/29.08.2016 г. издадено от Изпълнителна Агенция по Лекарствата.

Адрес за кореспонденция: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А“, Етаж 13,  тел. +359 882 740013, имейл: [email protected]

Адрес на обекта: гр. София, ул. „Кричим“ № 2, ръководител на аптеката: Ленка Косанова


2. ОТГОВОРНОСТ

„Софармаси 6” ЕООД се старае да поддържа на сайта вярна, точна и актуална информация за предлаганите продукти. „Софармаси 6” ЕООД строго спазва законовата уредба на Република България, но не може да даде гаранция за точността и пълнотата на предоставената в сайта информация. „Софармаси 6” ЕООД не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.  „Софармаси 6” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е последици и/или щети породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа до сайта, както и с възможността/невъзможността за използването му, в т.ч. и  информацията, публикувана в него. В случай, че в сайта се съдържат каквито и да е препратки към сайтове на трети лица, „Софармаси 6” ЕООД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в тях, както и за защита на личната информация и сигурността на подобни сайтове. Потребителите могат да получат информация за продуктите с цел подпомагане техния избор чрез функционалността „Попитай фармацевта“. Информацията давана от фармацевтите е изцяло препоръчителна и в никакъв случай, че може да се третира като обвързваща избора на потребителите по какъвто и да било начин. „Софармаси 6” ЕООД , както и неговите фармацевти не се ангажират по никакъв начин с преценка на здравословно състояние на потребителите и препоръчват консултация със специалист лекар/фармацевт за установяване на точното здравословно състояние, подходящ начин на лечение, дозировка, странични действия и т.н.

При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на който и да е от продуктите от страниците на уебсайта www.sopharmacy.bg, както при и възникване на каквито и да е въпроси свързани с Вашето здраве и/или при здравословни проблеми, моля консултирайте се с личен лекар или фармацевт. „Софармаси 6” ЕООД не препоръчва самолечение.

“Софармаси 6” ЕООД не продава чрез сайта лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. Ако поради технически и/или човешки фактор, поради пробив на сайта от трети лица и/или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на „Софармаси 6” ЕООД забележите някакви нередности, моля веднага сигнализирайте на e-mail: [email protected], за да предприемем съответните мерки за тяхното отстраняване.


3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информацията е налична тук>>.


4. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Всички цени на предлагани на www.sopharmacy.bg продукти са крайни, обявени са в лева и са с включен данък добавена стойност /ДДС/, както и всички други данъци, такси и др. съгласно действащото законодателство. В обявените цени не са включени разходите за доставка, които се определят допълнително. Възможно е да има разлика в обявените цени на продуктите на www.sopharmacy.bg и във физическите обекти.

Плащането на заявени продукти по стандартна заявка може да се извърши по един от следните начини:

• При получаване на стоката от куриер при доставката.

• С кредитна или дебитна карта

Плащането на заявени продукти при избор за доставка на принципа click § collect /получаване на поръчката от избрана от клиента аптека SOpharmacy/Ceiba/Sanita/ се извършва само посредством дебитна или кредитна карта преди завършване на поръчката.


5. АВТОРСКИ ПРАВА

Съдържанието на този сайт, в т.ч. но не само лога, графични изображения или надписи, търговски марки, снимков материал и др. е собственост на „Софармаси 6” ЕООД и/или негови партньори/доставчици и е предмет на защита от действащото законодателство, в това число правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.

Копирането, възпроизвеждането, промяната под каквато и да е форма и разпространяването на материалите, изложени в сайта на  „Софармаси 6 ЕООД www.sopharmacy.bgе ЗАБРАНЕНО. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се приема като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и други действащи закони. Използването на каквито и да е материали от www.sopharmacy.bg е допустимо единствено за лично ползване и без комерсиална цел.


6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Софармаси 6 ЕООД приема поръчки 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата. Поръчките се осъществят през сайта www.sopharmacy.bg след добавяне на избраните продукти в количка. За да бъде завършена поръчката е необходимо съгласие с настоящите Общи условия. Софармаси 6 ЕООД извършва доставка на поръчани продукти само за територията на България. Стоките могат да бъдат доставени по един от следните начини, по избор на клиента:

• Доставка до адрес, посочен от клиента

• Доставка до офис на куриерска фирма Еконт или автомат на Eконт /Еконтомат*

• До посочена от клиента аптека SOpharmacy/Ceiba/Sanita – опция „Вземи от избрана аптека SOpharmacy/Ceiba/Sanita“/ Click & collect

*„Софармаси 6” ЕООД използва услугите на куриерска фирма Еконт за доставка на всички поръчаните стоки. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, клиентът приема и се съгласява и с условията за доставка. В случай, че поръчката е заявена до офис на Еконт/Еконтомат, клиентът разполага със срок от 5 работни дни от датата на доставка, за да я получи. В случай че поръчката е заявена до посочена от клиента аптека SOpharmacy/Ceiba/Sanita – опция „Вземи от аптека“/ Click & collect, клиентът разполага със срок от 14 дни от датата на доставка, за да я получи. Неполучена в този срок поръчка се анулира и се връща обратно на склад в „Софармаси 6” ЕООД, а платената за поръчката сума не подлежи на възстановяване. Пълните условия за доставка може да намерите тук>>.

 „Софармаси 6” ЕООД има право да не достави част или всички поръчани продукти, както и да забави доставка, по различни обективни причини, включително, но не само поради  изчерпване на складови наличности, грешен/непълен адрес за доставка или телефон за връзка с клиент, при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка и др., за което уведомява потребителя чрез  комуникация по телефон или имейл

„Софармаси 6” ЕООД не гарантира наличността на стоките към момента на приключване на поръчката. Единствената отговорност на „Софармаси 6” ЕООД в този случай е да върне предварително платената сума за конкретния/те продукт/и, ако има такава.

„Софармаси 6” ЕООД  се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

По отношение на предлаганите продукти е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

Клиентът има правото да върне продукт за негова сметка, в рамките на 14 дни от получаването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си неразпечатана опаковка. Правото на клиентите да върнат закупени продукти от www.sopharmacy.bg НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ и медицински изделия.

При изпълнение условията за връщане, след получаване на продукта „Софармаси 6” ЕООД се задължават да върне на клиента сумата платена за него. Възстановяването на сумата се извършва посредством същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство, като това не е свързано с разходи за потребителя.

 

7. ПРАВО НА ОТКАЗ

Потребителят има право да се откаже от сключения договор за покупка от разстояние, без да посочва причини за това и без да дължи обезщетение или неустойка, в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми по недвусмислен начин „Софармаси 6” ЕООД  за решението си за отказ от договора преди изтичане на 14-дневния срок.

Отказът може да бъде направен чрез изпращане на стандартен формуляр за отказ на адрес гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А“, Етаж 13

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

Във всички случаи на отказ, потребителят трябва да изпрати по куриер за своя сметка стоката обратно на “Софармаси 6” ЕООД  без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил на „Софармаси 6” ЕООД за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, “Софармаси 6” ЕООД възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Възстановяването на платените суми се извършва със същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство, като това не е свързано с разходи за потребителя.

В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост, неизползвана и с пълна окомплектовка, ако има такава. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

Правото на клиентите да върнат закупени продукти от www.sopharmacy.bg НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ и медицински изделия.

 

8. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛУБНА КАРТА ОНЛАЙН

За да се използва клубна карта  при покупки от www.sopharmacy.bg е необходимо клиентът първо да се регистрира и да присвои номера на картата в профила си. Една карта може да бъде присвоена само на един профил.

При покупки като гост/нерегистриран клиент не може да се използва клубна карта.

Отстъпките от клубната карта се начисляват в кошницата при приключване на поръчката.

Пълните условия на лоялната програма вижте тук>>.

 

9. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита на потребителите 

Комисия за защита на конкуренцията

Изпълнителна агенция по лекарствата

 

10. ДОСТАВКА

 

Специални условия

Тегло

Цена на доставка 

до офис на Еконт

Цена на доставка 

до адрес

Доставка до избрана аптека / Click&Collect Независимо от теглото - Безплатна
Покупка на стойност над 50 лв. с ДДС до 2 кг. Безплатна Безплатна
Покупка на стойност над 100 лв. с ДДС Независимо от теглото Безплатна Безплатна
  до 2 кг. 3.90 лв. 4.90 лв.
  над 2 до 5 кг. 4.90 лв. 6.90 лв.
  над 5 до 10 кг. 6.90 лв. 9.90 лв.
  над 10 кг. до 20 кг. 8.90 лв. 14.90 лв.

 

Лоялна програма SOpharmacy/Ceiba/Sanita клуб:

• клубна карта SOpharmacy/Ceiba/Sanita, поръчана заедно с покупка на продукт -> Теглото на клубната карта не се калкулира при определяне цената на доставката. Заплаща се само за закупените продукти, съгласно съотношението тегло-цена по-горе. Доставката на клубната карта е безплатна.

• клубна карта SOpharmacy/Ceiba/Sanita без  покупка на друг продукт -> Доставката на клубната карта е съгласно съотношението тегло-цена по-горе.

 

Условия:

“Софармаси 6” ЕООД  предоставя на своите клиенти възможност за избор на един от следните начини за доставка на поръчаните през www.sopharmacy.bg стоки:

• До адрес, посочен от клиента
• До офис на куриерска фирма Еконт или автомат на Eконт /Еконтомат
• До посочена от клиента аптека – Click&Collect

 

Доставки до адрес, посочен от клиента:

„Софармаси 6” ЕООД използва услугите на куриерска фирма Еконт за доставка на поръчаните стоки.

В случай, че поръчката е заявена до офис на Еконт/Еконтомат, клиентът разполага със срок от 5 работни дни от датата на доставка, за да я получи. Неполучена в този срок поръчката се анулира и се връща обратно на склад във „Софармаси 6” ЕООД, а платената за поръчката сума не подлежи на възстановяване.

 

Срок на доставка:

• Поръчки направени до 14:00 ч. в работни дни се изпълняват и доставят в рамките на следващия работен ден*.
• Поръчки направени след 14:00ч. в работни дни или в събота/неделя/празнични дни се изпълняват и доставят в рамките на до 2 работни дни*.

 

*За пратки до по-малки населени места, където куриерска фирма Еконт има конкретен седмичен график за разнос, се спазва съответният график.

**Възможно е удължаване срока на доставка поради временна липса на поръчан от вас продукт или недостатъчната му наличност за изпълнение на заявеното от вас количество, както и при обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. В такива случаи ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.

***Моля имайте предвид, че може да има забавяне в разноса на пратки от куриерската фирма, което може да е в резултат на лоши метеорологични условия, технически проблеми, обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка и други фактори. Препоръчваме Ви да проследявате Вашата пратка по номера на товарителницата, която получавате по имейл, след като пратката е предадена на куриерска фирма Еконт.

 

Нашите служители от отдел "Обслужване на клиенти" са на разположение да Ви съдействат всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.:

Email: [email protected]

Телефон: +359 882 740013

 

Доставки до офиси на Еконт/Еконтомат:

При заявяване на поръчка до офис на Еконт/Еконтомат, клиентът разполага със срок от 5 работни дни от датата на доставка на съответната пратка в офис/Еконтомат, в които дa приеме своята пратка. След изтичането на срока  поръчката се анулира се връща обратно на склад във “Софармаси 6” ЕООД, а платената за поръчката сума не подлежи на възстановяване.

 

За да се избегнат неволни грешки, след всяка поръчка клиентът получава известие по имейл, потвърждаващо направената поръчка, на контакти предоставени от клиента. Куриерска фирма Еконт ще изпрати на клиента мейл в момента, когато поръчката е приета в Еконт за изпълнение на доставка, както и имейл/sms в деня на доставката.

Ако имате въпроси, моля пишете ни на [email protected]

 

Получаване на заявени стоки от посочена от клиента аптека / Click&Collect:

“Софармаси 6” ЕООД предоставя на клиентите възможност да заявят доставка на поръчаните продукти до удобна за тях аптека / Click&Collect. Този начин за доставка е напълно безплатен за клиентите и дава възможност за получаване на поръчката лесно и бързо в удобно за тях време от удобна за тях аптека. В случай на избор на тази опция, клиентът е длъжен да заплати направената заявка посредством дебитна или кредитна карта преди завършване на поръчката. След завършване на поръчката, клиентът получава потвърждение по имейл, както и информация по имейл за доставена в аптека поръчка.

 

Срок на доставка:

•  Поръчки до 14:00 часа в работен ден – след 18 часа на следващия поръчката работен ден.

•  Поръчки след 14:00 часа в работен ден или в събота/неделя/празнични дни – след 18 часа на втори работен ден след поръчка.

•  Възможно е удължаване срока на доставка поради временна липса на поръчан от вас продукт или недостатъчната му наличност за изпълнение на заявеното от вас количество, както и при обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. В такива случаи ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.

•  Моля имайте предвид, че може да има забавяне в разноса на пратки от куриерската фирма, което може да е в резултат на лоши метеорологични условия, технически проблеми, обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка и други фактори.

 

Поръчка, неполучена до 14  дни от датата на доставка в аптека, се анулира и връща обратно на склад във “Софармаси 6” ЕООД, а платената за поръчката сума не подлежи на възстановяване

 

Нашите служители от отдел "Обслужване на клиенти" са на разположение да Ви съдействат всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.:

Email: [email protected]

Телефон: +359 882 740013

 

 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

Настоящите Общи условия влизат в сила от 07.04.2021 г. и са задължителни за всички клиенти на www.sopharmacy.bg. В случай, че не приемате настоящите Общите условия, не следва да продължавате да използвате този сайт за извършване на покупки от него.  

“Софармаси 6” ЕООД  може да променя и допълва по всяко време настоящите Общи условия. Промените влизат в сила от публикуването им на www.sopharmacy.bg и стават задължителни за всички потребители на сайта от момента на публикуването им.

 

Ако не намирате нужната Ви информация на сайта, може да изпратите Вашите въпроси на  [email protected]