Над 50 студенти по фармация се включиха в стажантската програма на аптеки SOpharmacy

Програмата цели да подготви бъдещите магистър-фармацевти за ролята им на отговорен и достъпен здравен партньор.


Над 50 студенти по фармация взеха участие във второто издание на стажантската програма на аптеки SOpharmacy – „Тук съм на правилното място“. Това са бъдещи магистър-фармацевти в пети курс от своето обучение, които в период от шест месеца имаха възможността да се потопят в работата в аптека.


Стажантската програма на SOpharmacy е създадена, така че да надгради задължителната преддипломна практика на студентите по „Фармация“. Участниците в нея работят със свой ментор по серия практически казуси от ежедневието и заедно с него изграждат уменията си за консултиране на пациенти. Освен практическа работа в аптека, стажантите преминават и различни обучения за надграждане на меките умения за комуникация и работа с пациенти. Тази година, за първи път те се докоснаха и до други аспекти от бизнеса като маркетинг във фармацията, клиентско преживяване, мърчандайзинг, логистика и производство, с цел подпомагане на кариерното им ориентиране.


За двете години от създаването новия и обогатен формат на стажантската програма на SOpharmacy, през нея са преминали повече от 90 студенти. Това са бъдещи магистър-фармацевти, на които им предстои да се дипломират. Резултатите показват, че след като преминат през програмата и придобият професионалната си квалификация, повече от 70% избират да се върнат и развиват кариерно в аптеки SOpharmacy.