Всяка SOpharmacy аптека може да изпълнява електронни рецепти

Електронна рецепта в SOpharmacy 

От декември 2020 г. всички аптеки SOpharmacy могат да изпълняват електронни рецепти, ако такива са надлежно издадени от лекаря. Аптеки SOpharmacy са общо 63 в 11 града в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Пазарджик, Карлово, Благоевград, Сандански, Петрич, Елин Пелин. Десетки клиенти вече се възползваха от новата удобна услуга от старта ѝ през месец декември.

 

Електронната рецепта е улеснение за пациента, тъй като не се налага посещение при лекар за взимане на хартиена рецепта. Същевременно гарантира по-точно изпълнение на назначените лекарства, тъй като са електронно отразени. 

 

Как работи електронната рецепта?

Чрез специално разработена национална платформа лекарите изпращат електронните рецепти за съхранение в облак на Националната здравно-информационна система (НЗИС). Аптеките, които са адаптирали своите системи, могат да достъпят електронната рецепта в НЗИС и съответно да я изпълнят. За целта е необходимо пациентът да представи в аптеката един от следните три варианта данни:

  1.  Дванадесет цифрен NRN код (национален номер на рецептата), който може да получи от лекаря при издаване на рецептата в НЗИС + ЕГН или трите имена на пациента;
  2.  ЕГН + дата на изписване на електронната рецепта;
  3.  Лекарски номер на рецепта (LRN), който се генерира при издаване на рецептата от лекаря + УИН номер на лекаря + трите имена на пациента. 

 

Електронната рецепта, която е разработена към момента, дава възможност за предписване и отпускане на всички разрешени за употреба лекарствени продукти в страната, като не включва Хранителни добавки, Медицински изделия и Диетични храни за специални медицински цели. На този етап те не влизат в нейния обхват, защото за тях към момента няма интегриран регистър. Като всяка нова електронна услуга и електронната рецепта ще продължи да се надгражда и развива в следващите месеци. Чрез увеличението на обема на електронните рецепти ще се подобрява също и работата на системите и синхронизацията между техните потребители.

 

Издадените до 30 април 2021 г. рецепти на хартиен носител ще се изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тяхната валидност. След този срок рецептите следва да преминат изцяло в електронна среда и с това да се улесни целият процес по издаване и отпускане на лекарствени продукти, като ползата ще бъде за най-важната група – пациентите.