Доставка до 2 работни дни
 
Количка
Търси:
Филтри
Категории с падащо меню

Регистрация

* Задължителни полета

Моля, попълнете вашите данни, за да продължите заявката си:

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ КЛУБНА КАРТА SOPHARMACY

1. Клубна карта SOpharmacy се издава от и е собственост на Софарма Трейдинг АД.

2. Клубна карта се издава само на физически лица над 18 години.

3. Клубна карта се получава на място в аптеки SOpharmacy след подаване на попълнена регистрационна бланка. Клубна карта може да бъде заявена чрез попълване на регистрационна форма онлайн на www.sopharmacy.bg, като в този случай картата се получава по куриер, съгласно общите условия за доставка на www.sopharmacy.bg.

4. Издаването на клубна карта е безплатно за всички клиенти на SOpharmacy. В случай че клубната карта бъде изгубена, открадната или унищожена, може да Ви бъде издадена нова срещу такса от 0,50 лв. Точките от старата карта се прехвърлят в новата до 2 работни дни след издаването на новата карта.

5. При покупка в аптеки SOpharmacy или онлайн на www.sopharmacy.bg притежателят на клубна карта може да получи на промоционални цени продукти от специалните предложения за лоялни клиенти, обявени на място в обектите, онлайн на www.sopharmacy.bg или по друг начин.

6. При покупка в аптеки SOpharmacy промоционалната цена се предоставя, след като притежателят на клубна карта я предостави на касата преди приключване на касовия бон. При покупка онлайн на www.sopharmacy.bg промоционалната цена се предоставя след въвеждане на номера на картата в полето за лоялна карта преди приключване на поръчката.

7. При покупка в аптеки SOpharmacy или онлайн на www.sopharmacy.bg притежателят на клубна карта може да натрупва точки. За всеки 0,10 лв. реално закупени продукти получавате 1 точка. Когато заплатената сума не е цяло число за целите на получаване на цели точки се прилагат следните закръгления: Когато сумата надвишава последния 0,10 лв. с и над 0,05 лв., се закръгля до следващ 0,10 лв. Когато сумата надвишава с по-малко от 0,05 лв., закръглянето е до по-ниската сума.

8. В програмата не участват и не натрупват точки лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание и /или се заплащат напълно или частично от НЗОК.

9. При покупка в аптеки SOpharmacy натрупването на точки се извършва, след като притежателят на клубна карта я предостави на касата преди приключване на касовия бон. При покупка онлайн на www.sopharmacy.bg натрупването на точки се извършва при получаване на поръчката от клиента.

10. Натрупаните точки могат да бъдат заменяни в аптеки SOpharmacy или онлайн на www.sopharmacy.bg единствено за продукти или услуги по програмата клубна карта SOpharmacy.

11. Срокът за обменянето на точките е до 12 месеца от натрупването на точките. След изтичане на този срок точките се анулират автоматично.

12. Клубна карта SOpharmacy предоставя възможност на своя притежател с представянето й при покупка на лекарствен продукт с единични цена до 250 лв. и с режим на отпускане „по лекарско предписание“ в аптека SOpharmacy да получи отстъпка в размер на 3% от цената на продукта, валидна към момента на продажбата. Отстъпката не може да бъде използвана, когато лекарственият продукт е отпуснат при условие на частично или напълно заплащане на цената му от бюджета на НЗОК, както и при покупки онлайн на www.sopharmacy.bg. Отстъпката не се предоставя при покупка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (предписани с жълта или със зелена рецептурна бланка).При предоставяне на отстъпката важат правилата на т. 8 и тя не натрупва точки в програмата.

13. Клубна карта SOpharmacy не е кредитна или дебитна карта и с нея не могат да се извършват финансови операции.

14. Продуктите и услугите, за които могат да бъдат разменяни точки, са посочени на www.sopharmacy.bg, в специализираните брошури на SOpharmacy или на място в нашите аптеки.

15. Обмяната на точки срещу продукт или услуга се извършва на касите в аптеки SOpharmacy, като притежателят на картата следва да се идентифицира посредством лична карта и да се подпише върху касовия бон. Обмяната на точки срещу продукт при пазаруване онлайн на www.sopharmacy.bg се извършва чрез въвеждане на номера на картата в полето за лоялна карта преди приключване на поръчката.

16. Ползването на клубна карта е възможно във всички аптеки SOpharmacy, онлайн на www.sopharmacy.bg, както и в обектите на партньори при съвместни инициативи и промоции.

17. Софарма Трейдинг АД си запазва правото да променя настоящите Общи условия, в т.ч. условията за ползване на клубните карти, както и да прекрати програмата клубна карта SOpharmacy по всяко време без предизвестие.

18. Актуалните действащи Общи условия за ползване на клубна карта SOpharmacy можете да намерите на www.sopharmacy.bg.

Администратор на лични данни:
„Софарма Трейдинг“ АД, регистрирано в Търговския регистър с  ЕИК: 103267194 („Администратора“).
 
Длъжностно лице по защита на данните:
„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, с което можете да се свържете  на e-mail адрес:   [email protected] .
 
Цел на обработването:
Целта на Администратора е реализиране на маркетингова  стратегия чрез предоставяне на намаления на клиенти, които редовно пазаруват в аптеки SOpharmacy.
 
Основание за обработката:
Законен интерес, съгласно чл.6, параграф 1, буква „е“ от GDPR.
 
Категории получатели:
Аптеки SOpharmacy; достъп могат да имат и трети лица, които  ни предоставят и поддържат нашите информационни системи и  гарантират сигурното им функциониране.
 
Правата Ви като субект на данни:
Като лице, чиито лични данни се обработват на основание  законен интерес, Вие имате право да:
– изискате от Администратора достъп до личните Ви данни;
– изискате от Администратора коригиране на личните Ви данни,
когато са неточни;
– изискате от Администратора изтриване на личните Ви данни
(право „да бъдете забравени“);
– да изискате от Администратора ограничаване на обработването
на личните Ви данни;
– направите възражение срещу обработването;
– подадете жалба до надзорен орган като Комисията за защита
на личните данни.
 
Последици от обработването на личните Ви данни:
Издаване на клубна карта и участие в програма за лоялност на  аптеки SOpharmacy.
 
Трансфер на лични данни:
При тази обработка не е налице трансфер на лични данни в страни извън Европейския съюз.
 
Срок на съхранение :
5 години
 
Нормативно изискване за предоставяне на данните:
Вие нямате законово или договорно задължение да предоставите  данните си. Обработката им се осъществява единствено ако  пожелаете да използвате лоялната програма на „Софарма  Трейдинг“ АД.
 
Автоматизирано вземане на решения:
При обработката на личните Ви данни не е налице  автоматизирано вземане на решения или профилиране.