Над 800 промоции с до -30% през май
 
Количка
Търси:
Филтри
Категории с падащо меню

Играйте с Colgate и Аптеки SOpharmacy за спечелване на 2-минутно пазаруване на стойност 200 лв.

публикувано на 2018-05-30

Първият летен месец е тук! Посрещаме...

Първият летен месец е тук! Посрещаме го с грижата за устната хигиена и забележителната усмивка, като съвместно с Colgate имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в играта „2 минути на върха“. Играта ви дава възможност да спечелите един от 8-те ваучера за 2-минутно пазаруване на стойност 200 лв. в аптека SОpharmacy. За да се включите, е необходимо в периода от 1 юни до 30 юни 2018 г. да закупите от удобна за Вас аптека SOpharmacy един или повече продукти с марката Colgate на обща стойност 4 лв., да напишете двете си имена и телефон за връзка с гърба на касовата бележка и да я пуснете в урната, която се намира на касовата зона в посетения от Вас обект SOpharmacy.

Пълните правила на играта можете да прочетете по-долу.

Желаем Ви успех!

 

 

Правила на играта "2 МИНУТИ НА ВЪРХА“

Играта е организирана от ТП „Колгейт-Палмолив Адриa”, чрез своя дистрибутор “Булдент“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Любляна, площад “Карделева” № 11А, ЕИК 20549121, наричано по-долу за краткост “Организатор”, със съдействието на аптеки СОфармаси.

Участник в играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България.

В настоящата игра НЕ могат да са участници служители на ТП „Колгейт-Палмолив Адриa”, служители на “Булдент” ЕООД и аптеки СОфармаси, както и техните родственици (до втора степен по права линия).

Продължителност на играта: Играта ще се проведе в периода от 1-ви юни до 30-ти юни 2018 г.

Начин на провеждане на играта:

Право на участие в играта имат всички клиенти на аптеки СОфармаси, които отговарят на следните кумулативни условия:

Всеки закупил един или повече продукти с марка Колгейт* на обща стойност над 4 лева в периода на играта.
Написал 2-те си имена и телефон за връзка на гърба на касовия бон (или копие на касов бон) с покупка на един или повече продукти на марката Колгейт на обща стойност над 4 лева.
Пуснал надписания касов бон по т. 2 по-горе в брандираните на Колгейт урни, разположени в касово пространство на всеки един обект от аптеки СОфармаси.

*В играта участват всички продукти с марката Колгейт.

При изпълнение на горепосочените правила, клиентите имат право да участват в играта. Участието в играта се осъществява при спазване на официалните правила на играта. Всеки участник има право на неограничен брой участия в играта.

Печеливши и избиране: От всички участници в играта ще се изберат 8 (осем) печеливши. Изборът ще бъде направен на лотариен принцип в присъствието на нотариус на 11.07.2018г. Преизбирането на участник, който вече е спечелил награда, ще бъде отменено.

Списък с печелившите имена ще бъде публикуван на официалната фейсбук страница на аптеки СОфармаси на 12.07.2018г.

До 5 работни дни след изтеглянето на имената Организаторът ще се свърже с печелившите на посочения телефон на гърба на касовия бон. Ваучерите ще бъдат предоставени на място в обектите в деня на 2-минутното пазаруване с приемно-предавателен протокол, срещу идентифициране на печелившия с лична карта и попълнена и подписана декларация за обработване на личните данни.

Награди:

8 Ваучера за 2 минутно пазаруване на максимална стойност от 200 лв. в аптеки СОфармаси *;
Ваучерът е валиден за пазаруване в обектите на верига аптеки СОфармаси. Аптеките, в които ще се проведе пазаруването, ще бъдат избрани от печелившите.
Пазаруването ще се проведе между 16-ти и 24-ри юли 2018, като детайлите ще се изговорят с печелившите поотделно.
Времето на пазаруване (2 минути) се следи от по 1 официален представител на „Булдент“ ЕООД и аптеки СОфармаси).

*В случай, че печелившият избере стоки на стойност надвишаваща 200 лв., разликата над 200 лева е за негова сметка. Ако печелившият прецени, може да се откаже от стоки по негов избор, надвишаващи сумата от 200 лв. Ако печелившият избере стоки под 200 лв., равностойността на разликата не се изплаща в брой.

*В случай, че печелившият избере стоки на стойност до 30 лв., предметната печалба представлява необлагаем доход съгласно чл. 13, т. 20 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (”ЗДДФЛ”). В случай, че печелившият избере стоки на стойност над 30 лв., предметната печалба до общия размер на ваучера от 200 лева представлява облагаем доход съгласно чл. 12 от ЗДДФЛ.

*Печелившите следва да подадат годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ за изплатения доход след удържания данък от страна на Булдент ЕООД. За целта Булдент ЕООД ще издаде служебна бележка за изплатения доход и удържан данък според декларираните персонални данни.

*Ваучерът не важи за закупуване на продукти по лекарско предписание.

Няма да бъдат предоставени никакви алтернативни награди от горепосочените. Наградите не могат да се заменят за пари и/или други ценности.

Защита на личните данни:

Лицата, участващи в играта, изписвайки три имена и личен телефон на гърба на касовия бон, декларират съгласието си да бъдат обработвани тези данни.

 Личните данни на участниците и наградените няма да бъдат използвани за никаква друга цел  от организаторът на играта и верига аптеки СОфармаси , освен описаните в Общите условия след приключване на играта, предоставяне на наградите и издаване на служебна бележка за изплатения доход на печелившите и предоставяне на информация за изплатения доход пред данъчните органи.

Основни правила:

Организаторът на играта не носи отговорност за преустановяване на тази игра поради форсмажорни обстоятелства или други обстоятелства извън неговия контрол.
Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на играта, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.
Организаторът не носи отговорност за: (a) всеки неуспех да се приемат записи, свързани с грешки за пренос и други условия извън неговия разумен контрол; (б) всяко закъснение, изгубени или повредени предавания или записи (в) компютърни или комуникационни неизправности или повреди; (г) всякакви прекъсвания, загуби или щети, причинени от събития извън неговия контрол.
Аптеки СОфармаси не носят отговорност за законосъобразността на играта и нейното провеждане.