Гаранционни условия – SOpharmacy Essentials за инструменти

СОФАРМАСИ ЕСЕНШЪЛС ПИНСЕТА ТЯСНА 1бр
СОФАРМАСИ ЕСЕНШЪЛС ПИНСЕТА СКОСЕНА 1бр
СОФАРМАСИ ЕСЕНШЪЛС ПИНСЕТА ПРАВА 1бр
СОФАРМАСИ ЕСЕНШЪЛС НОКТОРЕЗАЧКА 8см
СОФАРМАСИ ЕСЕНШЪЛС НОКТОРЕЗАЧКА 5.5см
СОФАРМАСИ ЕСЕНШЪЛС БЕБЕШКА НОЖИЦА 1бр
СОФАРМАСИ ЕСЕНШЪЛС КЛЕЩИ ЗА КОЖИЧКИ 1бр
СОФАРМАСИ ЕСЕНШЪЛС КЛЕЩИ ЗА НОКТИ 1бр
СОФАРМАСИ ЕСЕНШЪЛС НОЖИЦА ЗА КОЖИЧКИ 1бр
СОФАРМАСИ ЕСЕНШЪЛС НОЖИЦА ЗА НОКТИ 1бр
СОФАРМАСИ ЕСЕНШЪЛС НОЖИЦА УШИ,НОС,ВЕЖДИ
SОpharmacy гарантира, че всички инструменти от серията SОpharmacy са произведени от първокласни материали и имат доживотна гаранция срещу дефекти в материала и изработката.
В случай на дефект, продуктът следва да бъде предоставен от потребителя в удобна за него аптека SОpharmacy. Адресите на всички аптеки SОpharmacy са налични на уебсайта www.sopharmacy.bg.
След получаване на продукта и потвърждаване на дефекта, продуктът ще бъде заменен с еквивалентен или нов модел. Срокът за замяна е до 5 работни дни.
Съгласно условията на тази гаранция SОpharmacy няма други задължения, освен да замени дефектен продукт.


Изключения

Тази гаранция не покрива щети, възникнали в резултат на удари, неправилна употреба, небрежност, неспазване на указанията за употреба, съхранение и поддръжка, непозволено изменение или ремонт от неоторизирани лица. Тази гаранция не включва нормалното износване и амортизиране на продукта, нито следните случаи:
– ползване не по предназначение
– петна, обезцветяване или драскотини
– всякакви произшествия, свързани с пожар, наводнение и т.н.
– професионална употреба или употреба на работно място
– удряни или изпускани продукти
– щети, дължащи се на екстремно механично, термично или химично въздействие


Права на потребителите и допълнителна информация

Потребителите имат право да предявят правата си по собствена преценка. Настоящата гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно чл. 112 – 115 от ЗЗП.