Общи условия на програма за лоялност – клубна карта SOpharmacy

клубна карта SOpharmacy

Клубна карта SOpharmacy е клиентска програма за лоялност. При всяка покупка в аптеки SOpharmacy и представяне на Вашата клубна карта на касата преди издаване на касов бон за покупката Ви ще имате възможност да натрупвате точки. Натрупаните точки могат да бъдат заменяни за продукти или услуги, предлагани в аптеки SOpharmacy.

общи условия

1. Клубна карта SOpharmacy се издава от и е собственост на Софармаси ЕООД.

2. Клубна карта се издава само на физически лица над 18 години.

3. Клубна карта се получава на място в аптеки SOpharmacy след подаване на попълнена регистрационна бланка.

4. Издаването на клубна карта е безплатно за всички клиенти на SOpharmacy. В случай че клубната карта бъде изгубена, открадната или унищожена, може да Ви бъде издадена нова срещу такса от 0,50 лв. Точките от старата карта се прехвърлят в новата до 2 работни дни след издаването на новата карта.

5. При покупка в аптеки SOpharmacy притежателят на клубна карта може да натрупва точки. За всеки 0,10 лв. реално закупени продукти получавате 1 точка.
Когато заплатената сума не е цяло число за целите на получаване на цели точки се прилагат следните закръгляния:
Когато сумата надвишава последния 0,10 лв. с и над 0,05 лв., се закръгля до следващ 0,10 лв.
Когато сумата надвишава с по-малко от 0,05 лв., закръглянето е до по-ниската сума.

6. В програмата не участват лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание и /или се заплащат напълно или частично от НЗОК.

7. Натрупването на точки се извършва, след като притежателят на клубна карта я предостави на касата преди приключване на касовия бон.

8. Натрупаните точки могат да бъдат заменяни единствено за продукти или услуги по програмата клубна карта SOpharmacy.

9. Срокът за обменянето на точките е до 12 месеца от натрупването на точките. След изтичане на този срок точките се анулират автоматично.

10. Клубна карта SOpharmacy не е кредитна или дебитна карта и с нея не могат да се извършват финансови операции.

11. Продуктите и услугите, за които могат да бъдат разменяни точки, са посочени на www.sopharmacy.bg, в специализираните брошури на SOpharmacy или на място в нашите аптеки.

12. Обмяната на точки срещу продукт или услуга се извършва на касите в аптеки SOpharmacy, като притежателят на картата следва да се идентифицира посредством лична карта и да се подпише върху касовия бон.

13. Ползването на клубна карта е възможно във всички аптеки SOpharmacy, както и в обектите на партньори при съвместни инициативи и промоции.

14. Софармаси ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия, в т.ч. условията за ползване на клубните карти, както и да прекрати програмата клубна карта SOpharmacy по всяко време без предизвестие.

15. Актуалните действащи Общи условия за ползване на клубна карта SOpharmacy можете да намерите на www.sopharmacy.bg.

Дружествата, опериращи аптеки под търговското наименование SOpharmacy, са регистрирани администратори на лични данни съгласно българското законодателство и като такива могат да обработват предоставените лични данни за изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти / услуги и отстъпки на аптеки SOpharmacy и друга подобна информация по поща и/или SMS и / или имейл.

Моля, информирайте ни на адрес гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, ако:

Не желаете личните Ви данни да бъдат обработвани, в т.ч. за целите на директния маркетинг.

Не желаете да получавате информация за продукти, отстъпки и промоции на аптеки SOpharmacy, както и на други рекламни материали и оферти, включително от наши партньори.

Желаете да бъдат коригирани личните Ви данни или регистрацията Ви да бъде заличен а, заедно с предоставените от Вас лични данни.

Винаги можете да се свържете с нас на loyalty@sopharmacy.bg